Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021

Datum objave: 18.10.2019

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktni podatki: gp.mgrt@gov

Povezava na razpis

Namen razpisa je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nasle­dnjih aktivnosti:

– vodenje oziroma administriranje operacije,

– razvoj turističnih produktov

– digitalno inoviranje kulturne dediščine in

– usposabljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma

na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne de­stinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.

 

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, imajo to opredeljeno v svojih ustanovitvenih aktih in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, regionalne razvojne agencije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5,5 milijona evrov.

Roki za oddajo vlog so: 18. 11. 2019, 20. 1. 2020 in 20. 4. 2020.

Naroči se na obvestila o novih razpisih