Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019

Datum objave: 15.11.2019

Razpisni rok: 20.12.2019

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.

Upravičene sheme kakovosti oziroma upravičeni proizvodi iz shem kakovosti, za katere se lahko vloži vloga na ta javni razpis, so naslednje:

 1.  sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:
 • zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
 • zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc in Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
 • ekološka pridelava in predelava in
 • registrirana shema kakovosti za vino:
  • kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
  • vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
  • vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem.
  1.  shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:
 • izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja).

 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 700.000 EUR, od tega 200.000 EUR za kmetijska gospodarstva  in 500.000 EUR za pravne osebe.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. novembra 2019 do vključno 20. decembra 2019 do 23:59 ure.

Naroči se na obvestila o novih razpisih