Sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Datum objave: 10.01.2020

Razpisni rok: 10.02.2020

Naročnik: Urad RS za mladino

Kontaktni podatki: 01 478 47 72, zvijezdan.mikic@gov.si

Povezava na razpis

Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z ZJIMS in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv znaša 2.900.000,00 EUR, od tega 1.450.000,00 EUR v letu 2020 in 1.450.000,00 EUR v letu 2021.

Urad RS za mladino vabi na javno predstavitev Javnega razpisa (informativni dan), ki bo v sredo, 15. 1. 2020 ob 16. uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Naroči se na obvestila o novih razpisih