P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

Datum objave: 18.02.2020

Razpisni rok: 16.03.2020

Naročnik:

Kontaktni podatki: Slovenski podjetniški sklad: mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si ali RRA Zeleni kras: Živa Ložar, tel. št. 05 721 22 40, mail: ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu št. 9/2020 z dne 14. 02. 2020 ter na svoji spletni strani ponovno objavil Javni razpis P7R 2020 – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021. Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

Upravičenci so mikro, mala  in  srednje  velika podjetij ter socialna podjetja iz Občin: Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, ki so bila registrirana od 1. 1. 2019 do 16. 3. 2020.

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 40.000 EUR v obliki pavšalnega zneska,ki ga upravičenec prejme v dveh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo in sicer:

·         prva faza 15.000 EUR za dosežene mejnike do 30. 10. 2020 in

·         druga faza 25.000 EUR za dosežene mejnike do 30. 10. 2021.

NAMEN FINANCIRANJA

·         sofinanciranje zagona podjetja

·         priprava in lansiranje tržnih produktov na trg

·         vpeljava (razvoj) storitve/produkta

·         izvedba vlaganj in zaposlitev

·         začetek rednega poslovanja z ustvarjanjem prihodkov

 

OSTALI POGOJI

·         vsaj 1 zaposleni za polni delovni čas ob podpisu pogodbe

·         vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor

·         vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

·         vlagatelj mora v vlogi opredeliti v katerem problemskem območju se bo izvajala aktivnost

·         po oddaji vloge sprememba problemskega območja ni dovoljena

 

Rok za oddajo vlog je 16. 3. 2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, za več informacij se lahko obrnete na Slovenski podjetniški sklad. Za pripravo vloge po subvencionirani ceni, za upravičence iz občin Ilirska Bistrica, Loška dolina in Pivka poskrbimo tudi na RRA Zeleni kras, kontaktna oseba: Živa Ložar (mail: ziva@rra-zk.si, tel. št. 05 721 22 40).

Naroči se na obvestila o novih razpisih