Prilagojen razpis P1 plus 2020 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 20.03.2020

Razpisni rok: 20.10.2020 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: RRA Zeleni kras, Živa Ložar, tel. št. 05 721 22 40 ali SPS mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Povezava na razpis

Dne 20.3.2020 je Slovenski podjetniški sklad na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 31/2020 objavil prilagojen razpis Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Prilagoditev razpisa je v Merilih za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi.

 

VIŠINA FINANCIRANJA:

- Investicijski projekti: do 1.250.000 EUR kredita

- Obratna sredstva: do 100.000 EUR kredita za mikro in mala podjetja ter do 200.000 EUR  kredita za srednje velika podjetja

 

UPRAVIČENI STROŠKI in OBDOBJE NASTANKA

 - 80 % financiranje upravičenih stroškov,  za razliko mora podjetje zagotoviti  lastna sredstva

 - od 1.1.2020 do 31.1.2020

 

VIŠINA GARANCIJE:

-  60% ali 80 % garancija za zavarovanje bančnega kredita

 

DOBA FINANCIRANJA:

- do 5 let za obratna sredstva

- do 10 let za večje investicije

 

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA NA ODPLAČILO GLAVNICE:

- do 24 mesecev za investicije

- do 6 mesecev za obratna sredstva 

 

NIŽJA OBRESTNA MERA:

- 6 - mesečni EURIBOR + od 0,5 % do 1,00 %

 

UPRAVIČENI STROŠKI:

- Materialne investicije (nakup novih strojev, opreme, nakup zemljišč, stroški gradnje,...)

- Nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc)

- Obratna sredstva (izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače,..)

 

Na RRA Zeleni kras d.o.o. nudimo pomoč pri pripravi poslovnih načrtov in vlog na razpise. V sodelovanju z Občinami Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina in Pivka nudimo storitve po subvencioniranih cenah.

Naroči se na obvestila o novih razpisih