Razpisi na področju spodbujanja podjetništva in turizma v Primorsko-notranjski regiji

Datum objave: 21.04.2020

Razpisni rok: 21.09.2020 oziroma do porabe sredstev

Naročnik:

Kontaktni podatki: RRA Zeleni kras, info@rra-zk.si, tel. št. 05 721 22 32 ali 05 721 22 40

Povezava na razpis

Občine v Primorsko-notranjski regiji imajo objavljene zanimive razpise na področju podpore podjetništva in turizma. Pri pripravi vlog smo vam na voljo tudi sodelavci RRA Zeleni kras.

V občini Postojna so podjetjem na voljo razpisi za:

  • spodbujanje projektov inovacij
  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2020
  • subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij v letu 2020
  • spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju občine Postojna v letu 2020

Občina Bloke razpisuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.

Občina Pivka razpisuje sredstva za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2020 in so namenjena za:

  • subvencioniranje stroškov mladih podjetij,
  • spodbujanje izobraževanja in usposabljanja,
  • spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture,
  • spodbujanje priprav projektov in
  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti.

Občina Cerknica za mikro, mala in srednja podjetja razpisuje sredstva za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica za leto 2020 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.

Občina Ilirska Bistrica sofinancira nakup zemljišč na območju IB 82 IG (industrijska cona).

Naroči se na obvestila o novih razpisih