Javni poziv - COVID19 za nakup zaščitne opreme

Datum objave: 09.07.2020

Razpisni rok: 31.10.2020 oziroma do porabe sredstev

Naročnik:

Kontaktni podatki: Točke SPOT Svetovanje

Povezava na razpis

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

Ciljne skupine:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
  • samostojni podjetniki posamezniki ali
  • zadruge.

Upravičeni stroški (največ naslednje dovoljene vrednosti na kos):

  • zaščitne maske obrazne – pralne –največ do 4 EUR na posamezni kos
  • zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo -  največ do 1 EUR na posamezni kos
  • zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
  • razkužila – največ do 20 EUR na liter
  • termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos
  •  

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

 

Rok prijave je do 31.10.2020 oz. do porabe sredstev.

 

Za brezplačne informacije so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija

 

Naroči se na obvestila o novih razpisih