Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020

Datum objave: 17.07.2020

Razpisni rok: 10.08.2020

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92

Povezava na razpis

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko upravičenci uveljavljal, so stroški v povezavi z gozdnimi vlakami in gozdnimi cestami. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek javne podpore znaša 500 EUR na eno vlogo na javni razpis. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore. Na voljo je 6,4 milijona evrov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih