13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Datum objave: 17.08.2020

Razpisni rok: 21.10.2020

Naročnik:

Kontaktni podatki:

Povezava na razpis

Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka, iz predpisa, ki ureja ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

Na voljo je milijon evrov, najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Vlagatelji  so kmetije in mikropodjetja.

Rok: 21.10.2020

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/13-javni-razpis-za-podukrep-4-1/

01 580 77 92

Naroči se na obvestila o novih razpisih