6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Datum objave: 17.08.2020

Razpisni rok: 26.10.2020

Naročnik:

Kontaktni podatki:

Povezava na razpis

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
  • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:

  • v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin
  • za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

Od skupno 20 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo:

  • 7 milijonov evrov namenjenih za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) ter
  • 13 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B).

 

Rok: 26.10.2020

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2020/

01 580 77 92

Naroči se na obvestila o novih razpisih