Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1

Datum objave: 17.08.2020

Razpisni rok: 07.12.2020

Naročnik:

Kontaktni podatki:

Povezava na razpis

 

Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1

Slovenski regionalni razvojni sklad

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil za primarno kmetijsko proizvodnjo na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

- spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

  • Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
  • Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
  • Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
  • Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev.

 

Skupni razpisani znesek je v višini tri milijone evrov.

Roki za oddajo vlog: 7.9.2020, 12.10.2020, 2.11.2020, 7.12.2020.

http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/kmetijstvoprimarnapridelava

01 836-19-53

 

Naroči se na obvestila o novih razpisih