Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1

Datum objave: 17.08.2020

Razpisni rok: 09.10.2020

Naročnik:

Kontaktni podatki:

Povezava na razpis

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1

Slovenski regionalni razvojni sklad

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

- ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

Na voljo je 20 milijonov evrov, roka za oddajo vlog pa sta 24.8.2020 in 9.10.2020.

http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo

01 836-19-53

 

 

 

Naroči se na obvestila o novih razpisih