5. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020

Datum objave: 13.11.2020

Razpisni rok: 30.12.2020

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92

Povezava na razpis

Podpora v višini 500.000 EUR je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si z omenjenimi spodbudami prizadeva povečati interes kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb za vključitev v upravičene sheme kakovosti, s katerimi si bodo povečali dodano vrednost, potrošnikom pa jamčijo nadstandardno kakovost kmetijske proizvodnje ter kmetijskih proizvodov in živil.

 

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

1. zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med)

2. zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, Istra),

3. ekološka pridelava in predelava,

4. registrirana shema kakovosti za vino:

  • kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
  • vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
  • vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem,

5. zajamčena tradicionalna posebnost (gre za tuje izraze za seneno mleko):

  • Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk/Latte fieno di pecora/Lait de foin de brebis/Leche de heno de oveja,
  • Ziegen-Heumilch/Goat’s Haymilk/Latte fieno di capra/Lait de foin de chèvre/Leche de heno de cabra,
  • Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno;

6. sheme kakovosti: izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči, prašičje meso).

 

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so naslednji:

  • upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat,
  • prve pridobitve certifikata do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta, kar pomeni, da se na javni razpis lahko prijavijo tudi upravičenci, katerim je bil prvič izdan certifikat že v letih 2016, 2017, 2018 in 2019.
  • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta (izdana odločba za neposredna plačila za leto 2020) .

Naroči se na obvestila o novih razpisih