Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«

Datum objave: 12.02.2021

Razpisni rok: 10.09.2021

Naročnik: Ministrstvo za javno upravo

Kontaktni podatki: PMIS.mju@gov.si, gp.mju@gov.si; 01/400 47 65

Povezava na razpis

Namen javnega razpisa je pospešiti uvajanje inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter s tem izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

Razpis PMIS nudi možnost sofinanciranja priprave, organizacije ter izvedbe demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane inovativne, digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari. Demonstracijski projekt v tem primeru pomeni razvoj, vzpostavitev, preizkušanje, ocenjevanje, uporabo in razširitev ukrepov ter metodologij, ki so tehnološko ali družbeno inovativne in bi ga bilo možno, z ustrezno prilagoditvijo, uporabiti širše oziroma za drugačne potrebe.

Z javnim razpisom želimo predvsem spodbuditi razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje inovativnih digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, ki temeljijo na tehnologiji interneta stvari ter na načelih interoperabilnosti in odprtih standardih (poenoten način zbiranja podatkov iz projektov ter objava odprtokodnih podatkov z namenom ponovne uporabe in razvoja inovativnih rešitev).

Vsebinska področja, ki jih razpis naslavlja, so:

  1. Upravljanje z viri in infrastrukturo,
  2. Skrb za okolje,
  3. Zdravo in aktivno življenje,
  4. Mobilnost, logistika in transport,
  5. Kultura, šport in turizem,
  6. Varnost in zaščita.

Prednostno bodo podprti projekti pametnih mest in skupnosti, ki bodo poleg tehnologije interneta stvari (IoT) inovativno izkoristili in učinkovito povezali raznolike napredne tehnologije, kot so na primer podatkovna analitika velepodatkov (angl. Big Data), umetne inteligence, virtualne in obogatene resničnosti, računalništva v oblaku, tehnologija veriženja blokov, digitalni dvojčki.

Višina razpisanih sredstev je 8 milijonov evrov med leti 2021 (200.000 evrov), 2022 (3,8 milijona evrov) in 2023 (4 milijone evrov). Financiranje je 100%.

Roka za oddajo vlog sta 23.4.2021 in 10.9.2021.

Naroči se na obvestila o novih razpisih