Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2021)

Datum objave: 12.02.2021

Razpisni rok: 12.03.2021

Naročnik: Ministrstvo za kulturo

Kontaktni podatki: 01 369 5864, tomaz.kukovica@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer za: investicijsko-vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi ter nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov, ki se izvajajo v javni kulturni infrastrukturi.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem pozivu, znaša največ 2.000.000, 00 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih