Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2021 (P2 2021)

Datum objave: 12.02.2021

Razpisni rok: 13.04.2021

Naročnik: Javni sklad RS za podjetništvo

Kontaktni podatki: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si, (02 ) 234-12-53

Povezava na razpis

Namen razpisa: Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj razpisa: Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve so:

  • uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
  • vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.160.000 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih