Javni razpis Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2021)

Datum objave: 19.02.2021

Razpisni rok: 01.10.2021

Naročnik: Javni sklad RS za podjetništvo

Kontaktni podatki: (02) 234-12-61, nina.urbanic@podjetniskisklad.si

Povezava na razpis

Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja.

Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2020 znaša 750.000 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih