Javni razpis Semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2021)

Datum objave: 19.02.2021

Razpisni rok: 31.12.2021 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Javni sklad RS za podjetništvo

Kontaktni podatki: (02) 234-12-61, nina.urbanic@podjetniskisklad.si

Povezava na razpis

Z mehanizmom soinvestiranja (SI-SK) Slovenski podjetniški sklad skupaj z neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/tveganega kapitala ali korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.
Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Roki za oddajo vlog so: 31.03.2021, 30.6.2021, 30.9.2021, 31.12.2021.

Skupna razpoložljiva sredstva znašajo 3.375.000,00 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih