3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Datum objave: 26.02.2021

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet Javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 600.000 evrov, in sicer 300.000 evrov za fizične osebe ter 300.000 evrov za samostojne podjetnike, pravne osebe ter agrarne in pašne skupnosti.

Skladno z 2. členom Uredbe so do podpore upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Vložitev vloge poteka od 15. 3. 2021 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.

Naroči se na obvestila o novih razpisih