Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

Datum objave: 11.06.2021

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01/836 19 53, info@srrs.si

Povezava na razpis

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil ob­činam na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj  izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastruktu­re, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

– izboljšanje cestne infrastrukture,

– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,

– izboljšanje socialne in športno turistične infra­strukture,

– obnova socialne in športno turistične infrastruk­ture,

– izgradnja socialne in športno turistične infrastruk­ture,

– izboljšanje gospodarskega razvoja,

– izgradnja ali posodobitev informacijske komuni­kacijske tehnologije.

 

Skupni razpisani znesek je 10.000.000,00 EUR. Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 40.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 4.000.000,00 EUR.

 

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpi­sa do posameznega razpisnega roka, in sicer

1. rok do 30. 6. 2021,

2. rok do 30. 7. 2021,

3. rok do 6. 9. 2021,

4. rok do 4. 10. 2021.

Naroči se na obvestila o novih razpisih