Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine (oznaka JPR-NKD 2021)

Datum objave: 11.06.2021

Razpisni rok: 12.07.2021

Naročnik: Ministrstvo za kulturo

Kontaktni podatki: zoran.pistotnik@gov.si, 01 400 79 66

Povezava na razpis

Javni razpis se nanaša na projekte zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, ki prispevajo k varovanju in oživljanju nesnovne kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: nesnovna dediščina), in ki:

  • podpirajo dejavnosti nosilcev nesnovne dediščine in/ali mreženje nosilcev,
  • širijo znanja in spretnosti nosilcev pri varovanju in oživljanju nesnovne dediščine, to je praks, predstavitev, izrazov, znanj in veščin nesnovne dediščine, predvsem z njihovim prenosom na mlade,
  • razvijajo zavest o nesnovni in z njo povezani snovni dediščini v javnosti,
  • sodelujejo v mednarodni dejavnosti na področju nesnovne dediščine,
  • izdajajo priročnike, vodiče, primere dobrih praks in sorodno gradivo kot podporo dejavnostim iz zgornjih alinej.

 

Prijavitelj je nepridobitna kulturna organizacija s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki je registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in združuje predstavnike poklicev ali ljubitelje, ki so evidentirani nosilci nesnovne dediščine.

 

Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega javnega razpisa znaša skupaj predvidoma 100.000  evrov. Projekt se lahko (so)financira do 85 % vrednosti upravičenih stroškov, ki bodo uveljavljeni in izkazani.

Naroči se na obvestila o novih razpisih