Dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Datum objave: 16.07.2021

Razpisni rok: 25.10.2021

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01/836 19 53, info@srrs.si

Povezava na razpis

Namen razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilje spodbujanje gospodarstva na obmejnih problemskih območjih, ki ustreza naslednjim ukrepom:

 • pozitivni učinek na konkurenčnost,
 • spodbujanje zaposlitvenih možnosti, 
 • varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

 

Upravičeno območje projektov:

 • Obmejno problemsko območje je območje naslednjih občin: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

 

Upravičeni stroški:

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov.
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov.
 • Nova oprema.
 • Rabljena oprema (samo MSPji).
 • Novi delovni stroji.
 • Rabljeni delovni stroji.
 • Neopredmetena sredstva.

Rok za oddajo vloge: 2.8., 20.9. in 25.10.2021

Naroči se na obvestila o novih razpisih