Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Datum objave: 13.08.2021

Razpisni rok: 27.09.2021

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01/836-19-53

Povezava na razpis

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – ohranjanje gospodarske dejavnosti. Z območja Primorsko-notranjske regije so upravičena območja Občin Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

 

Skupni razpisani znesek je 17.040.000,00 EUR. Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 100.000,00 EUR.

 

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpi­sa do posameznega razpisnega roka, in sicer

1. rok do 30. 8. 2021,

2. rok do 27. 9. 2021.

Naroči se na obvestila o novih razpisih