4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Datum objave: 17.09.2021

Razpisni rok: 12.11.2021

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Upravičenci do podpore iz operacije izvedbe agromelioracij na komasacijskih območjih so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju.

 

Upravičeni stroški iz operacije izvedbe agromelioracij na komasacijskih območjih so:

1.      stroški izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju brez stroškov izvedbe komasacije, pri čemer splošni stroški iz 98. člena te uredbe, lahko dosegajo do vključno 15 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe;

2.      stroški izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju vključno s stroškom izvedbe komasacije, pri čemer splošni stroški iz 98. člena te uredbe, lahko dosegajo do vključno 85 odstotkov upravičenih stroškov.

 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 EUR. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 8. oktobra 2021 do vključno 12. novembra 2021, do 15.00 ure.

Naroči se na obvestila o novih razpisih