Javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Datum objave: 17.09.2021

Razpisni rok: 13.12.2020 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01/836 19 53, info@srrs.si

Povezava na razpis

Namen javnega razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

 

Upravičeni stroški so:

  • nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
  • gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
  • nova oprema in delovni stroji
  • rabljena oprema in delovni stroji, ki niso starejši od 1. 1. 2016, samo za mikro, mala in srednja podjetja
  • neopredmetena sredstva

 

Skupni razpisani znesek je 7.700.000,00 EUR. Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 10. 2021 do 13. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev.

Naroči se na obvestila o novih razpisih