Javni poziv LAS Notranjska

Datum objave: 01.10.2021

Razpisni rok: 08.11.2021

Naročnik: LAS Notranjska

Kontaktni podatki: info@lasnotranjska.si, 05 721 22 44, 05 721 22 34

Povezava na razpis

S 1.10.2021 je objavljen nov javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Notranjska, ki se bodo sofinancirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj  (JAVNI POZIV 2021-ESRR).

Predmet sofinanciranja so projekti, ki zasledujejo cilje SLR na naslednjih tematskih področjih:

  • ustvarjanje novih delovnih mest.
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Višina razpisanih sredstev znaša 162.997,06 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%. 

Rok za oddajo vlog je 8.11.2021.

Naroči se na obvestila o novih razpisih