2. javni razpis za podukrep 4.3: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Datum objave: 08.10.2021

Razpisni rok: 10.12.2021

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS) za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom. Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so tako fizične kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

Upravičenec lahko uveljavlja na javnem razpisu predvsem stroške, vezane na vzpostavitev črpališča ter izgradnjo primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda. Uveljavlja lahko tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtina, akumulacija). Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 3 milijone evrov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih