Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021

Datum objave: 15.10.2021

Razpisni rok: 17.01.2022

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Javni razpis omogoča pridobitev finančnih pomoči v višini 40% vrednosti naložbe (izključno nakup opreme in strojev) za obdelavo okroglega lesa v pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega za: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

 

Upravičenci do prijave na javni razpis so: kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki. Od skupno 4 mio evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo 2 mio evrov namenjenih nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupinam nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, preostalih 2 mio evrov sredstev pa bo namenjenih gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva.

Naroči se na obvestila o novih razpisih