Javni razpis za sofinanciranje programov za obvladovanje demence v letih 2021, 2022 in 2023

Datum objave: 15.10.2021

Razpisni rok: 29.10.2021

Naročnik: Ministrstvo za zdravje

Kontaktni podatki: gp.mz@gov.si

Povezava na razpis

Glavna cilja razpisa sta:

  • širitev in nadgradnja programov za obvladovanje demence, ki dopolnjujejo storitve javnih služb,
  • blaženje in preprečevanje neželenih posledic epidemije COVID-19 za osebe z demenco in njihove svojce.

Predmet razpisa so pilotni projekti za nove oblike organizacije in izvedbe storitev za obvladovanje demence ter programi izobraževanja, usposabljanja in osveščanja za razvoj demenci prijaznega okolja. Investicije niso predmet tega razpisa.

Upravičeni prijavitelji za razpis so nevladne organizacije, ki delujejo na področju obvladovanja demence in imajo status humanitarne organizacije za kronične bolnike v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1).

 

Sredstva za sofinanciranje programov v letih 2021 do 2023 v okviru javnega razpisa znašajo skupaj 600.000,00 EUR. Financirajo se samo upravičeni stroški, pri čemer sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 80 %.  

Financira se načrtovanje, priprava in izvajanje na javnem razpisu odobrenih programov od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023.

Vsa dodatna vprašanja oz. zaprosila za dodatna pojasnila in informacije v zvezi z javnim razpisom lahko naslovite na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, s pripisom "JR- demenca".

Naroči se na obvestila o novih razpisih