6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021

Datum objave: 05.11.2021

Razpisni rok: 20.12.2021

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

 

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

 1. zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
 2. zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, Istra in proizvodi za vina iz sheme kakovosti zaščitena označba porekla: kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom, kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),
 3. ekološka pridelava in predelava,
 4. zajamčena tradicionalna posebnost (gre za tuje izraze za seneno mleko):
 • Schaf-Heumilch / Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / Lait de foin de brebis / Leche de heno de oveja,
 • Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra / Lait de foin de chèvre / Leche de heno de cabra,
 • Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait de foin / Leche de heno;
  sheme kakovosti: izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči, prašičje meso).

 

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so naslednji:

 • upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat,
 • od prve pridobitve certifikata do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta, kar pomeni, da se na javni razpis lahko prijavijo tudi upravičenci, katerim je bil prvič izdan certifikat že v letih 2017, 2018, 2019 in 2020,
 • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta (izdana odločba za neposredna plačila za leto 2021).

 

Višina razpisanih sredstev znaša 500.000 evrov. Vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. novembra 2021 do vključno 20. decembra 2021, do 14:00 ure.

Naroči se na obvestila o novih razpisih