Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

Datum objave: 05.11.2021

Razpisni rok: 06.12.2021

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktni podatki: gp.mgrt@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji. V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena vloga prijavitelja, ki v imenu konzorcija nastopa kot vodja konzorcija, pri tem konzorcij lahko sestavljajo največ trije projektni partnerji.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji. V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena vloga prijavitelja, ki v imenu konzorcija nastopa kot vodja konzorcija, pri tem konzorcij lahko sestavljajo največ trije projektni partnerji.

Vlagatelji s partnerji kot konzorcij bodo izvajali naslednje naloge:

  • promocija socialno podjetniške kulture,
  • izvajanje podpornih storitev za obstoječa in potencialna socialna podjetja,
  • povezovanje socialnih podjetji in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva in družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni ter medsektorsko povezovanje,
  • evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah pri nastajanju in delovanju socialnih podjetji.

 

Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj s partnerji, ki skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oziroma konzorcij. Konzorcij sestavljajo ne več kot trije (3) konzorcijski partnerji, od katerih je en vodja konzorcija oziroma poslovodeči konzorcijski partner. Vodja konzorcija v imenu konzorcija izvede prijavo na javni razpis.

Konzorcij sestavlja vsaj po en (1) partner, in sicer:

  • pravna oseba, ki opravlja splošne razvojne naloge v regiji;
  • pravna oseba zasebnega prava, ki je registrirana skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18).

 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 418.285,71 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih