Objavljen javni razpis za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami

Datum objave: 26.11.2021

Razpisni rok: 14.02.2022

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Podpora je namenjena sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) znotraj Republike Slovenije, podpira pa se tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav. Operacija je lahko osredotočena v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem npr. publikacijami in seminarji, ki so namenjeni usposabljanju, izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja. Izvajajo se lahko tudi operacije, ki se navezujejo na tematike, kot so: razvoj in trženje storitev in proizvodov, promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov, spodbujanje zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema ter kolektivne okoljske operacije.

Skupna vrednost javnega razpisa je 4.188.000 evrov, rok za oddajo vlog je 14.2.2022.

Naroči se na obvestila o novih razpisih