Javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti

Datum objave: 31.12.2021

Razpisni rok: 01.03.2022

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: (02) 234 12 64, bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Povezava na razpis

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,  
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,  
 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • - ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 15.000.000 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih