Javni razpis P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Datum objave: 31.12.2021

Razpisni rok: 25.03.2022

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: (02) 234 12 64, bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Povezava na razpis

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo. Cilji javnega razpisa so:

 •  omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • brezobrestnem kreditu,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah,
  • ročnosti kredita,  
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),  
 • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

Skupni razpoložljivi znesek je v višini 10.800.000 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih