Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

Datum objave: 31.12.2021

Razpisni rok: 28.03.2022 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01 836 19 53

Povezava na razpis

Namen javnega razpisa je izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

Izboljšanje cestne infrastrukture,

  • Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
  • Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture,
  • Obnova socialne in športno turistične infrastrukture,
  • Izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture,
  • Izboljšanje gospodarskega razvoja,
  • Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 40.000 EUR, najvišja pa 4.000.000 EUR. 

Vlogo je možno oddati v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Naroči se na obvestila o novih razpisih