Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Datum objave: 31.12.2021

Razpisni rok: 28.03.2022 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01 836 19 53

Povezava na razpis

spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

  • pozitivni učinek na konkurenčnost,  
  • spodbujanje zaposlitvenih možnosti,  
  • varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,  
  • spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

 

Skupni razpisani znesek je 6.727.985,00 EUR.

Vlogo je možno oddati v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Naroči se na obvestila o novih razpisih