Javni razpis za dodelitev sredstev: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)-Načrt za okrevanje in odpornost

Datum objave: 14.01.2022

Razpisni rok: 31.12.2023 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Kontaktni podatki: tomaz.prodan@gov.si, natasa.marzidovsek@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo. Predvidena vrednost razpisa je 53,7 milijona evrov.

 

Namen podpore in vrste naložb

  • Gradnja novih sistemov s pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, s povprečno porabo energije pod 0,5 kWh, infrastrukturnemu indeksu uhajanja vode (ILI) 1,5 ali manj.
  • Zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo in zaščito vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne količine). Posledično boljša energetska učinkovitost sistemov s pitno vodo in večja varnost pri uporabi.
  • Zagotoviti oskrbo s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda).
  • Izboljšati dostop do pitne vode in izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar ta še ni zagotovljena na območjih s sistemom pod 10.000 prebivalcev.

 

Projekt se sofinancira  v višini 50% iz sredstev sklada NOO. Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR. Vlaganje vlog za izplačilo se opravi štirikrat letno – ob koncu mesecev februarja, maja, avgusta in novembra, do končnega poračuna stroškov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih