Javni razpis za dodelitev sredstev: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH)-Načrt za okrevanje in odpornost

Datum objave: 14.01.2022

Razpisni rok: 31.12.2023 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Kontaktni podatki: tomaz.prodan@gov.si, natasa.marzidovsek@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Predvidena vrednost razpisa je 54 milijonov evrov.

Namen podpore in vrste naložb

  • Izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) v aglomeracijah, ki so posamezno manjše od 2.000 PE.
  • Naložbe se prednostno nameni za projekte v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki prispevajo k ohranjanju območjem Natura 2000 in vodovarstvenim območjem.
  • Upravičeni so stroški v nove sisteme odvajanja in čiščenja s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem. Rekonstrukcije obstoječih sistemov niso upravičen strošek do sofinanciranja.
  • Upravičeni so tudi stroški v opremo za energijske prihranke, merilne in nadzorne sisteme na sistemu za odvajanje in čiščenje odpadne vode (fotovoltaika, nove črpalke, senzorji, merilna in regulacijska tehnika, računalniško podprto krmiljenje za optimalno upravljanje…).
  • Do podpore niso upravičene investicije v meteorne odvodne sisteme.

Projekt se sofinancira v višini 50% iz sredstev sklada NOO. Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR.

Vlaganje vlog za izplačilo se opravi štirikrat letno – ob koncu mesecev februarja, maja, avgusta in novembra, do končnega poračuna stroškov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih