Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023

Datum objave: 21.01.2022

Razpisni rok: 21.02.2022

Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Kontaktni podatki: ales.susman@gov.si, 01 478 46 49

Povezava na razpis

Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

 

Upravičeni prijavitelji so organizacije s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z 11. in 12. členom ZJIMS in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv znaša 3.830.000,00 EUR.

 

Urad RS za mladino vabi na Predstavitev javnega poziva (informativni dan), ki bo v sredo, 26. 1. 2022 ob 10. uri. Potekala bo preko spleta, povezava pa bo poslana v obvestilu mladinskemu sektorju na dan objave javnega poziva. Če povezave niste prejeli, se prosimo obrnite na skrbnika javnega poziva Aleša Susmana: ales.susman@gov.si.

Naroči se na obvestila o novih razpisih