Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Datum objave: 25.02.2022

Razpisni rok: 19.05.2022 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktni podatki: gp.mgrt@gov.si

Povezava na razpis

Namen javnega razpisa je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture, ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Z javnim razpisom bomo naslavljali nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva, ter ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko - poslovnih con (v nadaljnjem besedilu: EPC), ki so locirane znotraj degradiranega območja ter ostalih obstoječih EPC ter hkratne izdelave vizije razvoja EPC, vzpostavitve ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna stran EPC) in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij za umestitev v EPC.

 

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 18.000.000,00 EUR.

Za razpis sta predvidena dva roka za oddajo vlog 18. 4. 2022 in 19. 5. 2023 oz. do porabe sredstev.

Naroči se na obvestila o novih razpisih