Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2022)

Datum objave: 25.02.2022

Razpisni rok: 13.05.2022 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: gp.mgrt@gov.si

Povezava na razpis

Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja. Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniške[1]ga financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Skupna višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2022 znaša 1.125.000 EUR. Višina odobrenih sredstev na posameznega vlagatelja je 75.000 EUR.

 

ROK: 13.5.2022,  5.10.2022  oz. do porabe sredstev

Naroči se na obvestila o novih razpisih