Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Datum objave: 04.03.2022

Razpisni rok: 11.04.2022

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktni podatki: gp.mgrt@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote,

– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali

– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

 

V Primorsko-notranjski regiji se investicija lahko izvaja v občinah Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane v sodni oziroma poslovni register.

Naroči se na obvestila o novih razpisih