Javni razpis »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO)

Datum objave: 18.03.2022

Razpisni rok: 28.04.2022

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktni podatki: dpg.mgrt@gov.si

Povezava na razpis

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji-MSP) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, s čimer se bo vplivalo na:
- dvig in rast produktivnosti,
- optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja,
- večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.

Projekte bodo lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.

Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 44.000.000 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih