Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022

Datum objave: 08.04.2022

Razpisni rok: 13.05.2022

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Kontaktni podatki: mzi.etm@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 (v nadaljevanju ETM 2022). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih enajst vrst aktivnosti:

 • A: Organizacija prireditev in preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgov
 • B: Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni«
 • C: Promocijska kampanja o javnem prevozu
 • D: Uvedba prevozov na klic ali novih linij javnega prevoza
 • E: Aktivno v vrtec ali šolo
 • F: Šolska ulica
 • G: Parkirni dan
 • H: Popravljalnica in izmenjevalnica koles
 • I: Aktivnosti za mladino
 • J: Peš kažipoti
 • K: Spodbujanje trajnostne mobilnosti

 

Predmet sofinanciranja je lahko tudi izvedba posamezne dejavnosti med letom (npr. peš kažipot v okviru aktivnosti J) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 16. 9.– 22. 9. 2022. Občina lahko prične z izvedbo pred uradnim začetkom ETM 2022, vendar mora skladno z minimalnimi zahtevami le te izvesti tudi v tednu od 16. 9.– 22. 9. 2022. Predmet sofinanciranja so le upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma objave javnega razpisa do 31. 10. 2022.

 

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 290.000,00 EUR. Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev podanih v Katalogu aktivnosti. Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme je 7.500,00 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih