Javni razpis P1 plus 2022 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 15.04.2022

Razpisni rok: 15.10.2022 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: (02) 234 12 64, bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Povezava na razpis

Namen produkta P1 plus 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

– za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP,

– za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,

– za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS (MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

 

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 79.500.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.950.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

Naroči se na obvestila o novih razpisih