Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022

Datum objave: 15.04.2022

Razpisni rok: 06.06.2022

Naročnik: Slovenska turistična organizacija

Kontaktni podatki: razpisi@slovenia.info

Povezava na razpis

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij.

 

Upravičenec do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne dokumentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.

 

Za vse potencialne prijavitelje bo organiziran spletni Informativni dan, v petek, 22.4.2022, ob 9.00 uri, preko Zoom aplikacije. 

Naroči se na obvestila o novih razpisih