Javni razpis Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj

Datum objave: 15.04.2022

Razpisni rok: 31.05.2022

Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Kontaktni podatki: alen.cerv@gov.si, rok.klemencic@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov izgradnje in prenove javnih najemnih stanovanj. Predvidena vrednost investicije je 60 milijonov EUR.

 

Ciljna skupina za pridobitev sredstev za financiranje gradnje ali nakupa javnih najemnih stanovanj so lokalne skupnosti, javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije, ter druge organizacije, ustanovljene s ciljem zadovoljevanja potreb po javnih stanovanjih.

 

Upravičeni stroški investicije so gradbena, obrtniška in inštalacijska dela (gradbena, obrtniška, strojna in elektro dela, vključno s stroški gradbišča ter zunanjo ureditev s komunalno infrastrukturo)  ter drugi stroški (nakup zemljišč, prostorsko načrtovanje in izvedba natečajev, izdelava projektne dokumentacije, investicijska dokumentacija, komunalni prispevek, stroški vodenja projekta, svetovalni inženiring, gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor, stroški informiranja in komuniciranja).

 

Gradnja oziroma prenova odkupljenih objektov bo sledila racionalni in tehnološko obvladljivi gradnji, z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje ter ekonomsko upravičijo stroške investicijskega in rednega vzdrževanja. Podprlo se bo rabo trajnostnih materialov, npr. lesa, vgradnjo sodobnih energijsko učinkovitih tehničnih stavbnih sistemov in gradnjo polnilnih mest za električna vozila. Pri novogradnjah se bo podprlo izključno gradnjo skoraj nič energijskih stavb.

Z vidika skladnega regionalnega razvoja se bo spodbujalo projekte na obmejnih problemskih območjih.

 

Upravičeni so stroški, ki so nastali med 20.2.2020 in 30.6.2026. DDV, drugi davki, dajatve in takse niso upravičen strošek. Uporabna dovoljenja za pridobljena javna najemna stanovanja morajo biti zagotovljena do 31. 12. 2025.

Naroči se na obvestila o novih razpisih