Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE

Datum objave: 03.06.2022

Razpisni rok: 31.12.2022 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01/836-19-53

Povezava na razpis

Dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj izboljšanja lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustreza naslednjim ukrepom:

 • izboljšanje cestne infrastrukture,
 • izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
 • izboljšanje/obnova/izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture,
 • izboljšanje gospodarskega razvoja,
 • izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije,
 • varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

 

Upravičeni stroški: začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2021 so:

 • nakup objektov javne infrastrukture,
 • gradnja objektov javne infrastrukture,
 • adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture,
 • nova oprema,
 • novi delovni stroji,
 • prevozna sredstva,
 • neopredmetena sredstva.

 

Skupna višina razpisanih sredstev znaša štiri milijone evrov. Vlagatelj lahko vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 20.6.2022 do 31.12.2022 oziroma do porabe sredstev. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je 31. 12. 2027 oz. skupno največ pet let od začetka projekta.

Naroči se na obvestila o novih razpisih