Javni razpis za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA

Datum objave: 10.06.2022

Razpisni rok: 31.12.2022

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01/836-19-53

Povezava na razpis

Namen razpisa, v višini tri milijone evrov,  je dodeljevanje posojil v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

  • trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri,
  • povečanje samooskrbe s hrano.

 

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2021 in so:

  • nakup kmetijskih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu,
  • nakup gozdnih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu.

Upravičeni vlagatelji so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Naroči se na obvestila o novih razpisih