SOFINANCIRANJE OBRESTI PODJETNIŠKIH KREDITOV NA OBMOČJU PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE 2022

Datum objave: 28.07.2022

Razpisni rok: 14.10.2022

Naročnik:

Kontaktni podatki:

Povezava na razpis

RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi v letu 2022 v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije objavlja Povabilo za Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov 2022 na območju Primorsko-notranjske regije. Razpis je namenjen pospeševanju razvoja malega gospodarstva z namenom preprečevanja finančne izključenosti pri financiranju ter omogočanju lažjega dostopa do finančnih virov.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu ter imajo sedež v eni izmed naslednjih občin: občina Bloke, občina Cerknica, občina Ilirska Bistrica, občina Loška dolina, občina Pivka ali občina Postojna.

Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti posameznega podjetniškega kredita od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2022. Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen podjetniški kredit ne sme znašati manj kot 100,00 EUR in ne več kot 1.600,00 EUR oz. 75% vseh plačanih obresti upravičenega obdobja za posamezen kredit. Vsak upravičenec lahko odda največ tri vloge. Povabilo, vloga in priloge so objavljene na spletni strani RRA Zeleni kras, d.o.o., https://www.rra-zk.si/.

Rok za oddajo vlog je petek, 14. oktobra 2022 do 24.00 ure. Naslov za pošiljanje vloge oz. za fizično dostavo vloge je:

RRA Zeleni kras d.o.o.

Prečna ulica 1

6257 Pivka (za: Tjaša Fajdiga)

s pripisom »Vloga – sofinanciranje obresti podjetniških kreditov 2022«

ali čitljivo skenirana po e-pošti na naslov tjasa@rra-zk.si.

 

Dodatne informacije dobite na:

- elektronskem naslovu: tjasa@rra-zk.si ali na info@rra-zk.si,

- telefonski številki: 05/721 22 48 (Tjaša Fajdiga),

- sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

Dokumenti

Naroči se na obvestila o novih razpisih